Czym jest Pogotowie?

Pogotowie Antysepsowe jest wolontariatem.  Zadaniem ochotników Pogotowia jest dostarczenie Ascorbinianu Sodu (AS) do szpitala, gdzie znajduje się chory na sepsę. Ascorbinian jest przekazany lekarzowi prowadzącemu chorego lub rodzinie chorego. Dostarczenie oraz sam Ascorbinian są za darmo.

Ochotnicy dostarczają AS tylko chorym na sepsę.