Stowarzyszenie Zdrowa Polska

 
Siedziba stowarzyszenia w Nowym Sączu   Stowarzyszenia Zdrowa Polska - Czyńmy Dobro powstało z inicjatywy p. Marka Kleciaka. W dniu 23 kwietnia 2018 r. w Poznaniu, dzięki uprzejmości Właścicieli księgarni Sursum Corda, przy ul. Rynek Łazarski 1, odbyło się  spotkanie organizacyjne stowarzyszenia, na które przybyło około 70 osób z Polski i z zagranicy.

     Owocem spotkania, po przejściu procesu rejestracji, było zarejestrowanie w dn. 9 lipca 2018 postanowieniem Sądu KRS w Krakowie, stowarzyszenia o nazwie Stowarzyszenie Zdrowa Polska - Czyńmy dobro".

Celem Stowarzyszenia jest:

* Usunięcie GMO z Polski i zakaz upraw jakichkolwiek, nawet eksperymentalnych pól z GMO.

* Zakaz użycia glifosatu na terenie Polski. Restrykcyjna kontrola maksymalnej SUMY użytych pestycydów w rolnictwie.

* Stopniowe wprowadzenie szczepionek produkowanych i kontrolowanych w Polsce;

* Zakaz stosowania toksycznych adiuwantów, w szczególności aluminium, rtęci, płodów ludzkich itd.

* Zlikwidowanie przymusu szczepień w Polsce a w szczególności szczepień noworodków

* Przywrócenie Sanepidom dawnych uprawnień kontroli jakości: żywności, wody, powietrza (niezapowiedziane kontrole dużych zakładów produkcyjnych, prawo do dłuższego czasu kontroli zakładu niż dotychczas).

* Propagowanie zdrowej żywności i ziół oraz prawa do ich produkcji i sprzedaży przez rolników indywidualnych.

* Niezależne kontrole jakości żywności, wody, powietrza i suplementów zdrowia w Polsce.

* Nadanie lekarzom prawa podjęcia decyzji odnośnie sposobu leczenia pacjenta w sytuacjach kryzysowych bądź gdy pacjent lub jego rodzina zażąda tego pisemnie. (Projekt ustawy Jerzego Zięby).

* Krytyczny dialog z medycyną akademicką i stroną rządową. Wsparcie młodych lekarzy, pielęgniarek i położnych a w szczególności ich ochrona zawodowa poprzez wprowadzenie maksymalnego limitu godzin pracy w tygodniu.

* Zakaz fluoryzacji wody pitnej oraz innych szkodliwych dla zdrowia metod uzdatniania wody.

* zakaz prywatyzacji wodociągów miejskich.

Więcej informacj, zobacz:
STATUT STOWARZYSZENIA